PROGRAMLARIMIZ

Hangi Programları Uyguluyoruz?

Merkezimizde, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Programlar ve Uzmanlarımızın Uygulayıcı Sertifikası bulunan Programlar uygulanmaktadır.
Dil Konuşma Destek Eğitim Programı

Çocukluk çağında meydana gelen anlamlı bir işitme kaybı, konuşma gelişimini ve algılamasını etkilemektedir. Konuşma işitme kaybının miktarı ve derecesine bağlı olarak değişmektedir.

Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

Yaygın gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

Ortalamanın çok altında olan ve kişinin günlük yaşam becerilerinde (uyarlamalı işlevsellik) önemli sınırlamalara neden olan bir entelektüel işleyiş düzeyi olarak tanımlanır.

Özel Öğrenim Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Yetişkinlik dönemine kadar tanınmasa da, okul çağında başlayan bir nörogelişimsel bozukluktur. Okuma, yazma ve matematik alanlarının birinde devam eden yetersizliği ifade eder.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

Çalışma dahil günlük yaşam aktivitelerinin bir veya daha fazla yönünde bir dezavantaj veya kısıtlama oluşturan lokomotor ve nörolojik kökenli bir yetersizliği olan bir kişi olarak tanımlanmaktadır.

İSİTME-ENGELLI
İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Özel Eğitim Alanında Sıkça Sorulan Sorular

Floortime, çocuğunuzu bir birey olarak göz önünde bulundurarak çocukların kendi güç alanları üzerine inşa etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış eğlenceli, ilgi çekici ve oyun temelli bir yaklaşımdır.

Floortime müdahalesi, belirli bir tanıya veya yaş grubuna özel değildir. Bu yaklaşım, herhangi bir sebepten farklı şekillerde gelişmekte olan her yaştan çocuğa karşı etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Öncelikle çocuğun gelişimsel hedefleri belirlenir daha sonra bir çocuğun gelişimsel hedeflerine erişmesine yardımcı olmak için, terapist ve bakıcı tarafından oyun içi ve günlük etkileşimler boyunca amaçlı olarak çeşitli terapi teknikleri kullanılır.

Floortime yaklaşımı, dil gelişimi, duyusal işlem, gelişimsel nöroloji ve zihinsel sağlık gibi çeşitli alanlardan sürekli büyüyen bir araştırma grubuna dayanmaktadır. Çocuğun  gelişim kapasiteleri doğal ve anlamlı etkileşimlerle desteklenir. Floortime günlük anları kullanır. Floortime etkileşimleri sayesinde duyguların beynin farklı kısımlarını birleştirmede kilit bir rol oynadığını gösteren kanıtlar vardır, çocuğun doğal ilgi alanlarına katılıp genişletdiğimizde yeni beyin bağlantıları kurulur. İlgilendiklerine katıldığımız için, çocuk meşgul olma, ilgi duyma ve motive olma doğal duygularını deneyimler ve bu hisler beynin tüm kısımlarına yeni bağlantılar kurulmasını sağlar. Tüm bu anlatılanların neticesinde floortime eğitimi normal gelişim gösteren çocuklar  da dahil olmak üzere tüm özel gereksinimli bireylerin eğlenerek uygulayabilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri bir terapi yaklaşımıdır.

Çocuğunuzla düzenli olarak vakit geçirmek, hem sakin olmanız hem de telaşsız olmanız için iyidir.

Çocuğunuzun genel iyiliğini, uyku ve yemek yeme alışkanlıklarını, sağlığını ve yaşam hızını gözden geçirin.

Aile içi konuşmaları gözden geçirin.

Çocuğunuzun güvenini artırması için iyi yaptığı şeyleri düşünün ve çocuğunuzu övün.

Çocuğunuzun kendini ifade etmek için karmaşık kelimeler ve cümleler kullanmaya çalışıp çalışmadığını düşünün. İnsanlar onunla konuşurken ne tür bir dil kullanıyor?

Çocuk kekemeliğiyle ilgili olumlu ya da olumsuz duygular yaşıyor olabilir ; bu konuda konuşmak istiyorsa onunla konuşun . Kekemeliğin farkında olduğunuzu , onu kabul ettiğinizi hissettirin .

Çocuk sizinle konuşmaya istekli değilse ya da bazı kaygıları varsa, konuşmaya zorlamamak en iyisidir.

Konuşurken çocuğunuza yeterince zaman tanıyın, aceleci ya da sabırsız olduğunuz izlenimini asla vermeyin.

O konuşurken sorun yaşadığında cümleyi onun yerine tamamlamayın, sözcük eklemeyin. Seçtiğiniz sözcükler kimi zaman onun söylemek istediğini karşılamayabilir, bu da sorunu daha da arttırabilir.

Çocuktan “ zor ” olan sözcük yerine “ kolay ” olanını kullanmasını istemeyin, bu sadece o sözcüklerle ilgili korkuyu arttırır.

“ Yavaş ol ” , “ rahatla ” ,  “ konuşmadan önce düşün ” gibi önerilerden uzak durun . Bu öneriler yapıcı öneriler değildir, çocuğunuza yardımcı da olmayacaktır .

Onun nasıl söylediğinden çok ne söylediğine odaklanın ve onu sözel etkinliklere katılım konusunda yüreklendirin .

Siz konuştuktan sonra , çocuğunuza size cevap verebileceği yeterli zamanı tanıyın.

Çocuğun hangi ortamlarda daha akıcı konuştuğunu gözlemleyerek belirleyin. Bu ortamlar onun kendini daha rahat ve güvenli hissettiği ortamlar olabilir, bu ortamları arttırın .

Onun yaşantısı için süreklilik gösteren, sağlıklı bir program oluşturun, yeterince uyuması , dengeli beslenmesi gibi ihtiyaçlarını gündelik yaşamında dikkatle ele alın .

Çocuğunuzda duygusal çatışma ve gerilim yaratan durumları gözleyip belirleyin, mümkün olduğunca bunlardan sakının .

Çocuğunuz akıcı konuşmadığında da akıcı konuştuğundaki gibi davranın. Onu baskı altına almaksızın konuşması için cesaretlendirin. Sakin bir konuşma ve dinleme ortamını sağlamaya çalışın.

Otizm, sosyal beceriler ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur. Otizm genellikle yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zekâ̂ geriliği görülse de, zekâ seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır. Ancak genel zekâ̂ seviyeleri ne olursa olsun, otizmli çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler.

Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir, çocuklar çoğu zaman duyusal bilgiyi organize etme, anlama ve yorumlama konusunda zorluklar yaşar. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmakta, yerinde davranışları sergilemesine engel olmaktadır. Bireyin günlük hayata olan adaptasyonunu azaltmakta, günlük yaşam becerileri göstermesinde engel olmakta, akademik öğrenim sağlamasını güçleştirmekte ve öz bakımını yapmakta problemler yaşatmaktadır. Duyu bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile birlikte bireyin davranışlarında düzelme kaydedilmekte ve öz benliğinin oluşumuna, atipik davranışların azalmasına yardımcı olunabilmektedir.

Duyu bütünleme,

Dikkat ve sabretme süresi,

Yeni faaliyetlere geçiş süreci,

Oyun becerileri,

Dokunmaya verilen tepkiler,

Motor beceriler (kaba motor, ince motor),

Günlük yaşam becerileri,

Saldırganlık veya bu tür davranışlar,

Çocuk, aile ve bakıcılar arasındaki etkileşimler gibi problemlerinin minimum seviyeye inmesi konusunda tedavi desteği sağlamaktadır.

Kekemelik; ses, hece, kelime ve ifade tekrarları ile konuşma akışının istemsiz bir şekilde bozulması durumudur. Genel olarak 3 ile 7 arasında daha çok görülür. Erkeklerde görülen kekemelik durumu kızlara göre daha çoktur.

Oğlunuzun yaşı itibari yaşadığı durum için gelişimsel kekemelik diyebiliriz. Gelişimsel kekemelik genel olarak ana dilin kazanımı sırasında görülmektedir. Çocuklar hızlı düşünür ancak düşündükleri kelimeleri ifade edebilecek ifade edici dil repertuarına sahip olmadıkları zaman konuşmalarında takılmalar meydana gelir. Bu durumun kendiliğinden iyileşme ihtimali yüksektir. Ancak yine de iyileşme sürecinin yordayıcı bazı kriterler vardır. Bu nedenle bir dil konuşma terapistinden görüş almanız sürecin takibi açısından önemlidir.

Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olup olmadığını belirmek adına bazı belirtileri gözlemlemeniz gerekecektir.

Normal gelişim gösteren çocuklar iki yaşına geldiklerinde tuvalet eğitimine hazır olduklarını işaret eden bazı belirtiler göstermektedir. Bu durum bazı çocuklar için 18 aylıkken bile görülebilirken bazı çocuklar için daha da geç görülebilmektedir.

Çocuğunuz aşağıdaki durumlardan bazılarını sergiliyorsa tuvalet eğitimi zamanı gelmiştir:

 • Kendisine söylenen komutları genellikle bağımsız olarak yerine getirebiliyorsa,
 • Başkalarının tuvalete gitmesi ile ilgileniyorsa,
 • Çocuğunuzun günlük iki saat kuru kalabiliyorsa bu durum mesanesinde idrar saklayabileceğini gösterir,
 • Tuvaleti geldiği zaman yani yapmadan önce size jestlerle ya da kelimelerle bu durumu belli ediyorsa,
 • Bezinden rahatsız olmaya başladıysa,
 • Hareket ederken tuvaleti geldiğinde boşaltım için duruyorsa,

DİKKAT EDİLECEK NOKTA;
Çocuğunuz hazır olduğunda tüm bu işaretlerin bulunması gerekmez. Genel bir eğilim, başlama zamanının geldiğini size bildirir.

Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğuna dair işaretler gösterdiğini düşünüyorsanız, ilk adım bir lazımlık mı yoksa tuvalet mi kullanacağınıza karar vermektir. Daha sonra siz ve çocuğunuzun düzenli bir günlük rutini varsa, tuvalet eğitimi daha iyi olabilir. Bu şekilde, tuvaleti veya tuvaleti kullanmanın yeni etkinliği normal rutininize yerleştirilebilir.

Hazırlanmak için bazı ipuçları:

 • Çocuğunuza tuvalete gitmesi için bazı kelimeler öğretin – örneğin, “çiş”, “kaka” ve “gitmem gerekiyor”.
 •  Çocuğunuzun bezini değiştirdiğinizde, lazımlığa ıslak ve kirli bezler koyun bu durum, çocuğunuzun lazımlığın ne anlama geldiğini anlamasına yardımcı olabilir.
 • Çocuğunuzun yeni ekipmana aşina olması için lazımlığa veya küçük klozetin üstüne oturmaya çalışmasına izin verin.
 • Çocuğunuzun tuvaleti kullanarak sizi veya diğer güvenilir aile üyelerini izlemesine izin verin ve ne yaptığınız hakkında konuşun.
 • Çocuğunuzun çok fazla lif yediğinden ve çok fazla su içtiğinden emin olun, böylece kabız olmaz. Çünkü kabızlık tuvalet eğitimini zorlaştırabilir.

O ZAMAN TUVALET EĞİTİMİ BAŞLASIN!!!!

Evden çıkma planınızın olmadığı bir günde tuvalet eğitimine başlamak iyi bir fikirdir. Aşağıdaki ipuçları, büyük gün geldiğinde tuvalet eğitimine yardımcı olabilir.

Zamanlama

Çocuğunuzu, yemek yedikten 30 dakika sonra veya banyo yaptıktan sonra sık sık kaka yaptığını fark ettiğiniz zamanlarda, lazımlığa koyun. Bu tüm çocuklar için işe yaramaz – gerçek tuvalet eğitimi çocuğunuz bir çiş ya da kaka yaptığını bildiğinde başlar ve süreci öğrenmekle ilgilenir.

Çocuğunuzun tuvalete gitmesi gerektiğine dair işaretlere dikkat edin – bazı ipuçları arasında duruş değişiklikleri, sessizleşmek ya da kendi başına farklı bir odaya gitmek sayılabilir.

Çocuğunuz lazımlık veya tuvalette 3-5 dakika oturduktan sonra çiş veya kaka yapmazsa, onu çıkarın. Çocuğunuzu uzun süre tuvalete oturtmamak en iyisidir, çünkü bu bir ceza gibi görünecektir.

Çocuğunuzu teşvik etmek ve hatırlatmak

Çocuğunuzu, özellikle de başarılı olduğu zaman (yavaşsa bile) denediği için övün. “Lazımlıkta oturmak için iyi iş çıkardın” diyebilirsiniz. Bu, çocuğunuzun iyi bir iş yaptığını bilmesini sağlar. Çocuğunuz sürecin her bir parçasını yönetirken, övgü miktarını kademeli olarak azaltın.

Gün boyunca farklı aşamalarda (ancak çok sık değil) çocuğunuza tuvalete gitmesi gerekip gerekmediğini sorun. Nazik hatırlatmalar yeterlidir – çocuğunuzun baskı hissetmemesi en iyisidir.

Çocuğunuz tuvaletini altına yaparsa, sinirlenmemeye çalışın. Çocuklar genellikle bilerek kaza yapmazlar, bu yüzden herhangi bir yorum yapmadan veya telaşa kapılmadan temizleyin.

Pantolon ve giyim

Bebek bezlerini kullanmayı bırakın (gece ve gündüz uykusu hariç). Her zaman külot kullanmaya başlayın. Çocuğunuzun bazı külotları seçmesine bile izin verebilirsiniz, bu onun için heyecan verici bir adım olabilir.

Çocuğunuzu çıkarması kolay giysilerle giydirin – örneğin, tam beden kıyafetleri yerine elastik bel bantlı pantolonları. Sıcak havalarda, evdeyken onu külotta bırakmak isteyebilirsiniz.

Temizlik

Çocuğunuza tuvaleti kullandıktan sonra ellerini nasıl yıkamasını öğretin. Bu, çocuğunuzun rutinin bir parçası olarak zevk aldığı eğlenceli bir aktivite olabilir.

Hiring essay writers has many advantages. They can write quality papers within just 3 hours and adhere to any deadlines. They’ve been trained to operate to tight deadlines. They also have many years of expertise in many different areas. They are able to write the most impressive paper you could ever write. Here are some reasons why you should hire experts to write your essay. Their qualifications order case study help are high-quality as well as their costs are reasonable. Also, you are able to securely pay using Apple Pay or credit card. Apple Pay or credit card.