HİZMETLERİMİZ

Neler Yapıyoruz?

Merkezimiz, özel eğitim, fizik tedavi, psikolojik danışmanlık, oyun terapi, sanat terapi ve duyu bütünleme alanlarında bireysel ve grup eğitimi hizmetleri vermektedir.

Bizim Penceremizden Özel Eğitim

Özel eğitim, öğrencileri bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını giderecek şekilde yetiştirme pratiğidir. İdeal olarak, bu süreç, bireysel olarak planlanmış ve sistematik olarak izlenen öğretim prosedürleri düzenlemesi, uyarlanmış ekipman ve materyaller ile erişilebilir ortamları içerir.

Bizim Penceremizden Fizik Tedavi

Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir.

Bizim Penceremizden Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bir koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır.

Bizim Penceremizden Oyun Terapi

Oyun terapisi, çocukların zihinsel sağlık ihtiyaçlarını karşılama ve yanıtlama yöntemidir ve uzmanlar tarafından çocukların beyninin gelişmesiyle başa çıkmada etkili ve uygun bir müdahale olduğu kabul edilir.

Bizim Penceremizden Sanat Terapi

Genel anlamda, danışanların hayal dünyasını bir araç olarak kullanan psikolojik bir tedavi ve destek yöntemidir. Kişilerin günlük streslerini, endişelerini ve atlatmaya çalıştıkları travmatik olayların etkilerini azaltmak üzere geliştirilmiştir.

Bilinçli bir şekilde sözel olarak sorunları ifade etmek bazen zor olabilir. Diğer taraftan farklı kişi ve durumlar için sözel ifadedense sanat yoluyla ifade etmek daha verimli sonuç verebilir. Bu noktada sanat terapileri; resim, heykel gibi sanatsal aktiviteler sayesinde danışanların, iç dünyalarını ve bilinçaltlarını ifade etmek için kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Bizim Penceremizden Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisinde, çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede terapinin etkisi, çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır. Terapide kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.

Kurumsal Hizmet Uygulama Basamakları

Merkezimiz; erken çocukluk dönemi sınıfları, bireysel eğitim sınıfları, grup eğitim sınıfları, fizyoterapi ünitesi, günlük yaşam becerileri ünitesi, duyu bütünleme ünitesi, oyun terapi ünitesi, sanat terapi ünitesi ve aile danışmanlığına yönelik rehberlik servisini içeren 3 katlı modern binasında 2009 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Merkezimizde; psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, zihinsel engelliler öğretmeninden oluşan deneyimli eğitimci kadrosunu bünyesinde barındırmaktadır.

Merkezimize başvuran öğrencilerimizin 8 seanslık ilk değerlendirme sürecinden geçtikten sonra gelişimsel/akademik performansları, özellikleri ve ihtiyaçları belirlenir ve bireye yönelik  ’’BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI’’ hazırlanır ve uygulanır. Bireyin annesi veya babası seanslara alınarak eğitim sürecine aktif katılımı sağlanır. Programın uygulanmasından meslek elemanı ve aile eşit biçimde sorumludur.

Ailenin çocuğun tanısı, performansı, davranışları ve ihtiyaçları konusunda anlık ve periyodik danışmanlık/eğitim hizmeti alması sağlanarak eğitim sürecinde aktif olarak bulunması sağlanır.

Tüm eğitim üniteleri anlık ses ve görüntü transferi sağlayan kamera sistemi ile donatılmıştır. Velilerimiz bekleme odasından çocuklarının seanslarını anlık olarak takip edebilmektedir.

Özel Eğitim'de Alanların Etkisi

Terapi alan bireylerin hedeflenen amaçlara ulaşmasında alanların etki düzeyi
0%
Özel Eğitim
0%
Duyu Bütünleme
0%
Oyun Terapi

92% Geri Dönüş
380 Seans

72% Geri Dönüş
90 Seans

63% Geri Dönüş
120 Seans